10. Jak lze suchý led skladovat a přepravovat?

Pelety suchého ledu se skladují a přepravují v dobře izolovaných kontejnerech. Kvalitní kontejnery omezí odpařování pelet na několik procent za den. To znamená, že suchý led lze skladovat v našich dobře izolovaných kontejnerech až 1 týden (někteří zákazníci si suchý led vyzvedávají dokonce každé 2 týdny).

Chcete více informací o čištění suchým ledem? Kontaktujte nás nebo přejděte na naši stránku zpracování suchého ledu.